การลงทะเบียนรับ ATK สำหรับกลุ่มเสี่ยง

 
เปิดแอปกระเป๋าตังค์ เลื่อนแถบเมนูมาทางด้านซ้ายมือ และเลือกที่ ฟรี ชุดตรวจโควิด


คลิ๊กที่ทำแบบประเมิน

ทำแบบประเมินซึ่งมีทั้งหมด 3 ข้อ ถ้าประเมินแล้วไม่มีความเสี่ยงไม่สามารถเบิกชุดตรวจได้

เมื่อประเมินแล้วมีความเสี่ยงให้ไปรับชุดตรวจที่ รพ.สต.

เมื่อไป รพสต.ให้สแกน คิวอาร์โค้ด ที่เจ้าหน้าที่ รพ.สต.

เมื่อได้รับชุดตรวจแล้วให้ตรวจด้วยตนเอง ตรวจเสร็จแล้วให้บันทึกผลการตรวจหลังการตรวจในแอปกระเป๋าตังค์ และอีก 5 วันให้ตรวจครั้งที่สอง และรายงานผลการตรวจครั้งที่ 2  

บันทึกผลการตรวจ 2 ครั้ง ห่างกัน 5 วัน

เมนูสำหรับคู่มือการใช้งาน วิธีการใช้ชุดตรวจ วิธีการอ่านผล


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น