สถานะสุขภาพ

สัดส่วน ชาย : หญิง 1: 1.07 วัยสูงอายุ 16.48

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสบไพร

เปิดบริการทุกวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ตารางการรับวัคซีนเด็ก