ข้อมูลทั่วไป
ประวัติความเป็นมาของตำบลบ้านเป้า

                เมื่อประมาณ 400  ปี  ที่ผ่านมาได้มีชาวเชียงแสน  11  ได้อพยพมาปักหลักทำกินตามลุ่มลำน้ำแม่ตุ๋ย  ซึ่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้จำพวกไม้ยางและไม้เป้า ต่อมาได้สร้างอารามขึ้น  โดยร่วมกกันอันเชิญพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์มาประดิษฐาน  2  องค์  และได้ตั้งชื่อวัดว่า  “ วัดบ้านเป้า ”  เมื่อต่อมาราษฎรเพิ่มมากขึ้นก็ได้แยกหมู่บ้านออกไปและตั้งชื่อหมู่บ้านตาม ลักษณะภูมิประเทศหรือสถานที่สำคัญ  โดยมอบให้พระยาสิทธิยศเป็นผู้ปกครองคนแรก  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง  แยกเขตปกครองเป็นตำบลเป็นหมู่บ้าน  จึงได้ชื่อว่า  “ ตำบลบ้านเป้า ”  กำนันคนแรกคือ
นายหมื่น  สิงห์ชัย  ปัจจุบันมี  12  หมู่บ้าน  สำหรับกำนันคนปัจจุบัน  คือ นายนฤทธิ์ สิงห์ไชย

อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ ติดกับ เขตรับผิดชอบของ รพสต.บ้านต้นมื่น
ทิศใต้ ติดกับตำบลบ่อแฮ้ว
ทิศตะวันออก ติดกับตำบต้นธงชัย
ทิศตะวันตกติดกับ อำเภอห้างฉัตร

จำนวนหมู่บ้าน
หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบจำนวน  6 หมู่บ้าน

จำนวนหลังคาเรือน
หลังคาเรือนจำนวน 798 หลัง

ประชากร
จำนวนประชากรทั้งหมด  2,764 คน
ชาย 1,332 คน
หญิง 1,432 คน

จำนวนประชากรกลุ่มเป้าหมาย
กลุ่ม 0-5 ปี จำนวน 104 คน
กลุ่มสูงอายุจำนวน  590 คน
พิการ 59 คน


จำนวน อสม. จำนวน 90 คน
วัด 5 แห่ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสบไพร

เปิดบริการทุกวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ตารางการรับวัคซีนเด็ก