ใบสั่งยาฉลากยา

ฉลากยา ขนาด 10X5cm 
วิธีการ


1. copy report https://1drv.ms/u/s!Ap7Z_AJ2BM3krg0KLFq1utHRvcjU
server วาง C:\Program Files\JHCIS\Reports
client วาง C:\Program Files\jHCIS-Client\Reports
2. copy https://1drv.ms/u/s!Ap7Z_AJ2BM3krg66EceSY4H_1IYp 
server วาง C:\Program Files\JHCIS
client วาง C:\Program Files\jHCIS-Client
3. แก้ไขขนาดสติ๊กเกอร์ ใน print preferance ของปริ้นโดยเพิ่มขนาดฉลากยาใหม่ เป็น 10 x 5 cm

การให้ใบสั่งยาระบุโรคประจำตัว
==============
DROP TABLE IF EXISTS g_chronic;
===============
CREATE TABLE g_chronic (
PID varchar(15) NOT NULL,
diseasenamethai varchar(350) NOT NULL ,
PRIMARY KEY (PID))ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;
================
INSERT IGNORE INTO g_chronic (PID,diseasenamethai)
(select person.pid,GROUP_CONCAT(concat(cdisease.diseasenamethai),'(',cdisease.diseasecode,')') as diseasenamethai
from person
INNER JOIN personchronic on person.pid = personchronic.pid
INNER JOIN cdisease on personchronic.chroniccode = cdisease.diseasecode
where personchronic.typedischart = '03'
GROUP BY person.pid)
และดาวน์โหลด ใบสั่งยา
ดาวน์โหลด1 ดาวน์โหลด2  ไปวางที่ C:\Program Files\JHCIS\Reports

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น