การบันทึกการคัดกรองพัฒนาการเด็ก DSPM1.การบันทึกการคัดกรองพัฒนาการเด็ก DSPM ในกรณีที่ผลปกติ2. หากพัฒนาการสงสัยล่าช้าด้านใดด้านหนึ่ง หรือทุกด้าน ให้ลงรหัส 1B261 และ รหัส ด้านที่สงสัยล่าช้า
3. กระตุ้นพัฒนาการ "ภายใน 1 เดือน เท่านั้น" หากปกติ ลง เพียงรหัสเดียว 1B260 หากล่าช้า ลงรหัส ด้านที่ล่าช้า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น